Ptasia symfonia od Christian Lacroix – strefa mokra